Reglement autovoetbal

Datum: 28 april 2019

Locatie: Papestraat, Alveringem

Kosten: rijders / monteurs storten 20 euro per team

Spelregels:

Wedstrijden duren ± 10 minuten.

Punten: wedstrijd winnen: 3 punten

wedstrijd verliezen: 0 punten

gelijke stand: 1 punt

• Per team wordt gespeeld met 3 auto’s. Een team mag maximaal 5 auto’s meebrengen.

• Wisselen is tijdens de wedstrijd toegestaan als de auto niet meer werkend te krijgen is, mits dit geen opzettelijke vertraging van het spel tot gevolg heeft.

•De scheidsrechters hebben ten alle tijden gelijk.

•Het spel word gespeeld in een veld van 50 meter breed 100 meter lang, en is omgeven door strobalen.

•Maximaal 1 persoon in de auto tijdens wedstrijd

Signalen:

•Het startsein voor de wedstrijd wordt gegeven door 1 fluitsignaal(+ scheidsrechters staan met hun vlaggen omhoog).

•Het eindsignaal voor de wedstrijd wordt gegeven door 3 fluitsignalen (+ scheidsrechters staan met hun vlaggen omhoog)

•2 fluitsignalen (+ scheidsrechters zwaaien met hun vlag) staat voor het tijdelijk staken van de wedstrijd.

•Als het spel is stilgelegd mogen de auto’s pas op teken van de scheidsrechters stapvoets terug naar de startopstelling.

•1 fluitsignaal staat eveneens voor het hervatten van de wedstrijd.

•Na het vallen van een doelpunt:

de wagens moeten aan de achterlijn worden opgesteld. De bal wordt een paar meter richting het team gelegd waarbij gescoord is. Ze krijgen zo de kans om eerder bij de bal te zijn. De auto’s mogen beginnen met rijden bij het klinken van het startsignaal.

•Bij gevaarlijk gedrag wordt het spel stilgelegd . De veroorzaker zal slechts één waarschuwing krijgen: wanneer hij/zij opnieuw dergelijk gedrag vertoont zal verwijdering en uitsluiting van verdere deelname plaatsvinden.

•Bij 3 fluitsignalen en het zwaaien van de rode vlag wordt het spel stil gelegd en zal deze geheel worden gestaakt.

•Als er (herhaaldelijk) te gevaarlijk rij gedrag wordt waargenomen, in of op het veld, door de scheidsrechters dan wel leden van de organisatie dan kan dit leiden tot diskwalificatie van de bestuurden en of het team en het eventuele innamen van de borg.

•De scheidsrechters mogen ten alle tijden de wedstrijd stil leggen en zo nodig bestuurders, of teams, diskwalificeren.

•Ten overvloede mag er gemeld worden dat asociaal rijgedrag in het veld te strengste is verboden en hier zal streng op gelet worden door de baancommissarissen en scheidsrechters. Soortgelijk gedrag kan resulteren in diskwalificatie van een auto, teamlid of een heel team.

Veiligheid:

•Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor opgelopen schade of letsel.

•De deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs en dit ook kunnen tonen.

•De auto moet voorzien zijn van goedwerkende vierpuntsgordels en deze moeten ook gedragen worden.

•Het dragen van een goed passende helm + nekband is verplicht.

•Bestuurders dragen overall (katoen) /brandvertragend

•Bestuurder mag tijdens de wedstrijd de auto niet verlaten

•Voor de start van de wedstrijd moet een eigen risicoverklaring worden ondertekend.

Techniek:

Voorafgaande aan het spel worden de auto’s gekeurd door iemand van de organisatie. Hierbij zijn de bestuurders aanwezig en vertonen ze ook hun rijbewijs en identiteitskaart.

De auto:

•Auto’s op LPG zijn niet toegelaten

•Het is verplicht om over een stevige ijzeren veiligheidskooi te beschikken. Dit voor je eigen veiligheid. De constructie voor en achter op de auto mag niet verbonden worden met deze veiligheidskooi!

•Draadgaas in de voorruit en aan de bestuurderszijde dient voorzien te zijn.

•De zijruiten, spiegels en verlichting van de auto moeten verwijderd zijn, i.v.m. het vervuilen van het terrein.

•Ook de binnenbekleding en de zetels moeten verwijderd worden ivm brandgevaar.

•Evt. airbag(s) verwijderen

•Aangebrachte versteviging mag niet uitsteken buiten het voertuig.

•Zelf aangebrachte verstevigingen mogen geen scherpe randen, punten, etc. zitten die de bal kunnen beschadigen.

•Trekhaak moet, indien aanwezig, verwijderd worden.

•Gordel: 4-punt gordel eventueel 2e 3punt over rechterschouder.

•Minimale hoeveelheid brandstof in het voertuig om vervuiling bij lekkage te beperken.

•Elke auto heeft een veilige zone. Deze is aan de bestuurderszijde en zit tussen de voor- en achterwielen. Hier mag men de auto niet raken.

•Het is verplicht een batterijsleutel op de motorkap te plaatsen

Buiten de wedstrijden:

•De deelnemers moeten zelf voor een grondzeil zorgen waar de deelnemende auto’s op staan tijdens verblijven in de pits.

•Buiten de wedstrijd om is het ten strengste verboden om met auto’s op of rond het veld te rijden.

•Aanwezigheid van alcohol of het consumeren van alcohol in de pits of door de bestuurders zal leiden tot diskwalificatie.

•Het veld dient na afloop goed opgeruimd zal te zijn.

Verzekering:

•De inrichter verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de voertuigen tegenover de toeschouwers en commissarissen

•De piloten rijden op eigen risico en worden niet verzekerd door de inrichters! Het staat hen vrij een eigen verzekering af te sluiten.

•De piloten zijn verplicht voor de start hun naam op te geven op het secretariaat zodat de inrichters zeker zijn van de deelnemers. Dit is uiterst belangrijk. Neem uw identiteitskaart mee.

Het overtreden van bovenstaande regels of aanvullende regels die tijdens de wedstrijd door de wedstrijdleiding of de organisatie worden opgedragen kan tot uitsluiting van deelname en verwijdering van het terrein leiden.

Indien U nog vragen hebt, kunt U ons contacteren

via info@voorjaarsfeesten.be

Voor technische vragen kunt U terecht bij Jeroen Coulier : 0477/644.687